Muziek voor kerken

Muziek voor kerken

Missen we niet allemaal het geluid van samen zingen Gods naam groot maken? Met deze muziek hopen we het vertrouwde geluid van samenzang in uw (online) dienst terug te brengen. De Psalmen en liederen zijn ritmisch gezongen en voornamelijk uit de Hervormde bundel van 1938 en Joh. de Heer. Deze collectie is in ontwikkeling en zal in de komende maanden steeds verder uitgebreid worden.


De muziek wordt als gratis dienst aan alle kerken aangeboden. Via onderstaande link kunt u een account aanvragen waarmee u toegang krijgt om de muziek af te spelen. We proberen de aanvragen zo snel mogelijk te verwerken, u ontvangt binnen enkele dagen een email van ons met uw gegevens. Zou u willen vragen of u de Reformatorische Omroep één of twee keer per jaar in de collecte wilt meenemen. Een eventuele gift kunt u overmaken naar Reformatorische Omroep, NL73 RABO 0119 1756 57.


NOTE: In verband met rechten is het niet mogelijk om de muziek te downloaden en vragen we u de muziek alleen in uw dienst te gebruiken.

Er zijn op dit moment nog geen oude uitzendingen beschikbaar.