Welbeschouwd

Welbeschouwd

Welbeschouwd is een Bijbelstudieprogramma waarin Sara van Oordt-Jonckheere met telkens andere sprekers in gesprek gaat over geloof, de Bijbel, verleden, heden en toekomst. Wat is het plan van de Hemelse Vader met ons en met Israël? Hoe kan ik mijn geloof verdiepen? In wat voor tijd leven we? Dit soort vragen komen in de afleveringen uitgebreid aan bod.

Sara zal dit seizoen Cor Verkade of Arjan Klein als side kick bij zich aan tafel hebben.


Welbeschouwd is elke zaterdag te zien op RO Video. De starttijd is bij benadering en kan van week tot week verschillen.

Er zijn op dit moment nog geen oude uitzendingen beschikbaar.